VIII Jornada d’Estudis Hebraics

29 abr. 2024

Dimarts, 30 d’abril del 2024
Institut d’Estudis Catalans, sala Nicolau d’Olwer
(Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona)

Entrada lliure (no cal inscripció prèvia)

18h La dona jueva a la Mallorca medieval (s. XIII – XIV) a càrrec de Jordi Maíz
Chacón
18.40h La ruta de l’Èxode. Exegesi, geografia, arqueologia a càrrec de Jordi
Cervera i Valls
19 .20h Els jueus als Països Catalans al segle XX a càrrec de Joan Pérez i Ventayol
Organització: Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans

SCEHB_VIIIJEH2024modificat