Feu-vos-en soci

06 set. 2011

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui formar part de la Societat pot sol·licitar-ho a la Junta de Govern. La quota dels membres és de 30 € l’any per a les persones físiques i de 60 € l’any per a les persones jurídiques o institucions.

Per a donar-se d’alta cal que ompliu el formulari en l’enllaç següent i, seguidament, envieu emplenat i signat a scehb@iec.cat el corresponent full SEPA de domiciliació bancària que us haureu descarregat del mateix formulari.