Títol II: Àmbit. Seu. Organització

16 gen. 2020

Article 4. L’àmbit de la Societat s’estén a totes les terres de llengua catalana.

Article 5. El domicili de la Societat és el de l’Institut d’Estudis Catalans.

Article 6. Són òrgans de govern de la Societat: l’Assemblea General i la Junta de Govern.

Article 7. La Societat podrà, si ho creu convenient, organitzar les seves activitats per mitjà de comissions o seccions que s’ocupin específicament d’alguna de les èpoques en què solen dividir-se els estudis hebraics: l’època biblicotalmúdica, l’edat mitjana o els temps moderns.

Article 8. La Societat podrà disposar d’un comitè de publicacions, format per un nombre reduït de membres, especialistes en les diferents àrees d’estudi, el qual tindrà cura de les publicacions en tots els seus aspectes.