Junta de govern

06 set. 2011

Els membres de la Junta de govern actual són els següents:

Presidenta (en funcions):
Esperança Valls i Pujol
Secretari:
Constantino Vidal Salmerón
Tresorer (en funcions):
Pere Casanellas i Bassols
Vocals:
Ana Bejarano Escanilla
Tessa Calders i Artís
Joan Ferrer i Costa
Delegada de l’IEC:
Mertixell Simó i Torres

A l’Assemblea General Ordinària de la SCEHB del 27 de febrer del 2020 es va renovar la Junta de Govern en què Jordi Casanovas i Miró fou elegit nou president en substitució de Pere Casanellas i Bassols. Malauradament Jordi Casanovas va traspassar el 22 de març, i unes setmanes després es va constituir l’actual nova Junta en funcions.

JUNTES ANTERIORS

1995-1998

President:
Eduard Feliu i Mabres
Secretari:
Jordi Casanovas i Miró
Tresorer:
Pere Casanellas i Bassols
Vocals:
M. Esperança Barjau i Rico
Prim Bertran i Roigé
Joan Ferré i Costa
Victòria Mora i Pous
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

1998-2008

President:
Eduard Feliu i Mabres
Secretari:
Jordi Casanovas i Miró
Tresorer:
Pere Casanellas i Bassols
Vocals:
M. Esperança Barjau i Rico
Prim Bertran i Roigé
Joan Ferrer i Costa
Manuel Forcano i Aparicio
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

2008-2009

President:
Eduard Feliu i Mabres
Secretari:
Pere Casanellas i Bassols
Tresorera:
Irene Llop i Jordana
Vocals:
Prim Bertran i Roigé
Joan Ferrer i Costa
M. Antònia Nogueras i Hernàndez
Eulàlia Sariola i Mayol
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

2009-2011

President (en funcions):
Pere Casanellas i Bassols
Secretària (en funcions):
Eulàlia Sariola i Mayol
Tresorera:
Irene Llop i Jordana
Vocals:
Prim Bertran i Roigé
Joan Ferrer i Costa
Maria-Antònia Nogueras i Hernàndez
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

2011-2014

President:
Pere Casanellas i Bassols
Secretari:
Joan Ferrer i Costa
Tresorera:
Irene Llop i Jordana
Vocals:
Prim Bertran i Roigé
Tessa Calders i Artís
Sílvia Planas i Marcé
Constantino Vidal Salmerón
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

2014-2017

President:
Pere Casanellas i Bassols
Secretari:
Joan Ferrer i Costa
Tresorera:
Irene Llop i Jordana
Vocals:
Ana Bejarano Escanilla
Tessa Calders i Artís
Sílvia Planas i Marcé
Constantino Vidal Salmerón
Delegada de l’IEC:
Maria Teresa Ferrer i Mallol

 

2017-2020

President:
Pere Casanellas i Bassols
Secretari:
Constantino Vidal Salmerón
Tresorera:
Esperança Valls i Pujol
Vocals:
Ana Bejarano Escanilla
Tessa Calders i Artís
Joan Ferrer i Costa
Irene Llop i Jordana
Delegat de l’IEC:
Josep Massot i Muntaner

2020

President:
Jordi Casanovas i Miró
Secretari:
Constantino Vidal Salmerón
Tresorera:
Esperança Valls i Pujol
Vocals:
Ana Bejarano Escanilla
Tessa Calders i Artís
Joan Ferrer i Costa
Pere Casanellas i Bassols
Delegat de l’IEC:
Josep Massot i Muntaner (2020 – 2022)
   Meritxell Simó i Torres (2022 – … )