Publicacions de l’ADEJUC

23 maig 2012

L’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català (ADEJUC), es va constituir en la II Jornada d’Estudiosos del Judaisme Català, celebrada a Tàrrega els dies 12 i 13 d’abril de l’any 1985, per iniciativa de l’alcalde de la ciutat, Eugeni Nadal. La nova associació va ser presidida fins a l’any 1988 per Jaume Riera i Sans, i posteriorment, per Eduard Feliu.

El 23 de  gener del 1993 es va aprovar en assemblea general començar les gestions necessàries per convertir l’ADEJUC en filial de l’Institut d’Estudis Catalans, però posteriorment es va considerar que era més convenient dissoldre l’ADEJUC i crear una nova associació filial de l’IEC, que continués la tasca de l’ADEJUC. Aquesta nova filial va ser la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, aprovada pel ple de l’IEC el 16 de juny del 1995.

L’ADEJUC va cessar les seves activitats i el cobrament de quotes l’any 1994 i es va dissoldre formalment per acord de l’assemblea general extraordinària celebrada el 30 d’abril del 1998, havent acordat prèviament cedir els exemplars que quedaven de les seves publicacions a la Societat Catalana d’Estudis Hebraics. D’acord amb l’article 32 dels Estatuts, l’arxiu de l’associació van ser traspassat al Museu Comarcal de Tàrrega. Les publicacions de l’ADEJUC, distribuïdes actualment per l’IEC, són les indicades a continuació:

Constitució de l’Associació d’Estudiosos del Judaisme Català a Tàrrega. Tàrrega: Museu Comarcal, 1985.— Conté: Presentació. Primers contactes. Presentació llibre  «Algunes notícies sobre els jueus de Tàrrega (1303-1486)», de J. M. Llobet i Portella. Mossé Natan, poeta hebreu de Tàrrega, per T. Alsina i E. Feliu. Apèndix documental. [Text complet]

• Revista Calls.— 1 (1986), 2 (1987), 3 (1988-1989), 4 (1990).— ISNN 2385-314XRevista Calls

La revista Calls va ser gestionada per la mateixa Junta Directiva de l’ADEJUC fins al 7 de juliol del 1988 i a partir d’aquesta data per un Consell de Redacció format per Pere Casanellas, Jordi Casanovas, Eduard Feliu i Jaume Riera.

Les Junta Directiva de l’ADEJUC va estar formada per:

a) Del 13.04.1985 al 21.05.1988:

President:
Jaume Riera i Sans
Secretària:
Teresa Alsina
Tresorer:
Jaume Espinagosa
Vocals:
Frederic-Pau Verrié
Josep Ribera Florit
Eduard Feliu i Mabres
Tessa Calders i Artís

b) Del 21.05.1988 al 30.05.1992:

President:
Eduard Feliu i Mabres
Secretària:
Maria-Cinta Mañé Mas
Tresorer:
Jaume Espinagosa
Vocals:
Victòria Mora
Prim Bertran
Pere Casanellas i Bassols
Jordi Casanovas Miró

c) Del 30.05.1992 al 30.04.1998:

President:
Eduard Feliu i Mabres
Secretari:
Jordi Casanovas Miró
Tresorer:
Pere Casanellas i Bassols
Vocals:
Maria-Cinta Mañé Mas
Victòria Mora i Pous
Josep-Ramon Magdalena Nom de Déu
Esperança Barjau i Rico