Publicacions

16 febr. 2024

Entre les activitats i els projectes d’aquesta societat filial, figuren a més de l’organització d’actes culturals i jornades d’estudi, la publicació de la revista Tamid, i en general, el foment de les publicacions relacionades amb les finalitats de la Societat.

Revista Tamid

Col·lecció «Publicacions de la SCEHB»

Publicacions de l’ADEJUC

Normes de transcripció de l’hebreu

Altres Normes