Assemblea general ordinària

22 gen. 2020

Benvolgut consoci / Benvolguda consòcia,

En nom de la Junta de Govern de la SCEHB ens plau convocar-vos a l’assemblea general ordinària que tindrà lloc el pròxim dijous 27 de febrer a les 16:00 h a la sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona) amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària anterior. La podeu llegir en: https://scehb.iec.cat/wp-content/uploads/2019/01/SCEHB_ActaAssembleaOrd20190204-1.pdf

2. Informe del president i debat.

3. Lectura, revisió i aprovació de la memòria d’activitats del curs 2019-2020.

4. Proposta d’activitats per al curs 2020-2021.

5. Exposició i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’any 2019.

6. Informació sobre el compliment del pressupost de l’any 2020.

7. Renovació de la Junta de Govern d’acord amb els art. 22 i 23 dels Estatuts segons la seva nova redacció aprovada pel Ple de l’IEC el passat 16 de maig.  Els podeu llegir en https://scehb.iec.cat/estatuts/ Tingueu en compte que l’actual president, després d’11 anys d’estar en el càrrec, no es presenta aquesta vegada de nou a les eleccions. Podeu presentar les candidatures individuals als càrrecs de president, secretari, tresorer o vocal al secretari fins al moment d’obertura de l’assemblea.

8. Propostes i comentaris dels membres assistents.

9. Clausura.

A continuació d’aquesta assemblea, de les 17:00 a les 20:00 se celebrarà a la mateixa sala Pi i Sunyer la V Jornada d’Estudis Hebraics, a la qual tots els socis són invitats.

Us recordem que, d’acord amb els nostres Estatuts (art. 17) tots els membres actius tenen el deure d’assistir a l’assemblea ordinària anual. En el cas de no poder-hi assistir, agrairem que ho comuniqueu al secretari o a la secretaria administrativa (scehb@iec.cat).

Pere Casanellas i Bassols, president

Constantino Vidal Salmeron, secretari

 

adobe_ico Convocatòria Assemblea Ordinària 2020
adobe_ico SCEHB_Acta_Assemblea2020